10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Konu Listesi:

Aşağıdaki listeden ilgili konuyu seçebilirsiniz...

 

I. ÜNİTE

SUNUM, TARTIŞMA, PANEL

1. Sunum

2. Tartışma

3. Panel

 

II.     ÜNİTE

ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ

1. Anlatıma Hazırlık

2. Anlatımda Tema ve Konu

3. Anlatımda Sınırlandırma

4. Anlatımın ve Anlatıcının Amacı

5. Anlatımda Anlatıcının Tavrı

6. Anlatımın Temel Özellikleri

7. Anlatımın Oluşumu

8. Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması

 

III.   ÜNİTE

ANLATIM TÜRLERİ

1. Öyküleyici (Hikâye Edici) Anlatım - İsim

2. Betimleyici (Tasvir Edici) Anlatım – Sıfat

3. Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım - Zamir

4. Destansı (Epik) Anlatım - Fiilimsi

5. Emredici Anlatım - Fiiller

6. Öğretici Anlatım - Zarf

7. Açıklayıcı Anlatım - Zarf

8. Tartışmacı Anlatım - Zarf

9. Kanıtlayıcı Anlatım - Zarf

10. Düşsel (Fantastik) Anlatım - Edat

11. Gelecekten Söz Eden Anlatım - Bağlaç

12. Söyleşmeye Bağlı (Diyalog) Anlatım - Ünlem

13. Mizahi Anlatım - Ünlem

IV.    ÜNİTE

KELİME TÜRLERİ

1. İsim

2. Sıfat

3. Zamir

4. Fiilimsi

5. Fiiller

6. Fiillerde Çatı

7. Zarf

8. Edat

9. Bağlaç

10. Ünlem