11. Sınıf Türk Edebiyatı

11. Sınıf Türk Edebiyatı

Yenileşme Dönemi (Tanzimat Dönemi)

Yenileşme Dönemi (Tanzimat, Islahat Fermanı) XIX. Yüzyılda Osmanlının Siyasi, Sosyal, Ekonomik, Eğitim Durumu Osmanlıda, yenileşme hareketinde, 1839 tarihinin mühim bir…

Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu (1860-1896)

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Tanzimat Döneminin Genel Özellikleri Batı etkisinde Türk Edebiyatının bir akım olarak ortaya çıkması 19. Asrın, aynı…

Tanzimat Dönemi Öğretici Metinler (1860-1896)

Tanzimat Döneminde Nesir (Düz Yazı) Batı etkisinde Türk Edebiyatının bir akım olarak ortaya çıkması 19. Asrın, aynı Türk Edebiyatında makale,…

Tanzimat Dönemi Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Tanzimat Dönemi Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler Tanzimat Dönemi Hikaye ve Roman Örnekleri Tanzimat Dönemi Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Hikaye,…

Tanzimat Dönemi Tiyatro

Tanzimat Dönemi Tiyatro Örnekleri Tanzimat Dönemi Göstermeye Bağlı Edebi Metinler Tiyatronun Türk kültür ve edebiyatında en eski çağlardan beri var…

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Genel Özellikleri

Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri -         Tanzimat dönemi 1860 yılında ilk özel gazetenin çıkması(Tercümanı Ahval) ile başlar; 1896 yılında Serveti Fünün isimli…

Tanzimat Dönemi Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Şiir Tanzimat’ta Şiir Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında yenileşmenin en zor olduğu üzerinde en çok deneme ve…

Tanzimat Dönemi Sanatçıları

Tanzimat Dönemi Yazar ve Şairler 1-        Ahmet Cevdet Paşa Ahmet Cevdet Paşa Encümen-i Daniş’in önemli bir üyesidir. 1822-1895 yılları arasında yaşamıştır.…

Servet-i Fünun Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu

Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) Tanzimat’tan sonra ortaya çıkan bu edebi anlayış çok kısa sürmüş olsa da batıya tam bir…

Servet-i Fünun Dönemi Öğretici Metinler

Servet-i Fünun döneminde tenkit(eleştiri), mektup, gezi yazısı, anı gibi hemen hemen her türde öğretici metinler yazılmıştır. Yalnız dönemin baskıcı(İstibdad) ortamı…

Servet-i Fünun Dönemi Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

Servet-i Fünun Dönemi Türk Edebiyatı Şiir Servet-i Fünun’da Şiir Servet-i Fünun döneminde üzerinde en çok durulan ve önem verilen edebi…

Servet-i Fünun Dönemi Mensur Şiirler

Mensur Şiir Edebiyatımızda “Mensur” tabiri düz yazı biçiminde yazılmış eser anlamında kullanılmaktadır. “Mensur Şiir” ise aliterasyon(ünsüz uyumu), asonans(ünlü uyumu), tekrir,…

Servet-i Fünun Dönemi Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler

Servet-i Fünun Dönemi Hikaye ve Roman Türk edebiyatında hikaye - roman gibi mensur anlatım türleri gerçek yerini ve değerini ancak…

Servet-i Fünun Dönemi Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

Servet-i Fünun Dönemi Tiyatro Önemli bir edebi tür olan tiyatro, Servet-i Fünun döneminde şiirin ve romanın gölgesinde kalmıştır. (Servet-i Fünun…

Servet-i Fünun Edebiyatının Genel Özellikleri

Maddeler Halinde… -         Türk Edebiyatında 1896 ile 1901 yılları arasında, Tanzimat sanatçılarından Recaizade M. Ekrem’in tavsiye ve yönlendirmesi ile bir gurup…

Fecr-i Ati Topluluğunun Oluşumu

Fecr-i Ati Topluluğu 1909-1912 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilanı ile istibdat dönemi son bulmuş ve yazarlar şairler için edebi ürünler…

Fecr-i Ati Topluluğu Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

Fecri Ati Topluluğu Şiir Fecr-i Ati edebiyatı sanatçıları dil-üslup, sanat anlayışı yönleri ile Servet-i Fünun edebiyatını kendilerine örnek almıştır. Haliyle…

Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu(1911-1923)

Türk Edebiyatında Milliyetçilik ve Milli Edebiyat Hareketi Edebiyatımızda Tanzimat devri ile başlayan edebi eserlerde sade dil ile sosyal meselelere yer…
Yukarı
Ramazan İlbay tarafından tasarlandı Milliedebiyat.com | Destek Ramazan İlbay