9. Sınıf Türk Edebiyatı

9. Sınıf Türk Edebiyatı

Edebi Metin

EDEBİYATTA METİN NEDİR? Sanatsal Metin Metin Türleri Bir yazarın ya da bir şairin kendi hayal gücünü kullanarak oluşturduğu kurmaca yapı…

Metin Nedir?

METİNLER Yazılı ya da Basma Eser Bir olay, olgu, durum ya da düşüncenin belli kurallar ve tasarı ile yazılı haline…

Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi

DİLİN HAYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ Dil ve Toplum Dil, Milli Birlik ve Beraberlik Zaman içinde çeşitli sebeplerle, özellikle kelime yapısında…

Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi

EDEBİYATA YARDIMCI BİLİM DALLARI Edebiyata Yakın Bilimler Edebiyat Hangi Bilimlerle İlişki İçindedir? Edebiyat doğrudan ya da dolaylı yollarla tüm bilim…

Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri

EDEBİYAT VE GÜZEL SANATLAR Edebiyat Sanatı Edebiyat Hangi Sanat Dalı Edebiyat malzemesi dil olan bir güzel sanat dalıdır. Dil seslerden…

Güzel Sanatlar

GÜZEL SANAT DALLARI NELERDİR? Güzel Sanatlar ve Edebiyat Güzel Sanat Çeşitleri Güzel sanatlar, kullandıkları malzeme, içerik özellikleri, ileti, oluşma şekilleri…

9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Konu Listesi:

9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KONU LİSTESİ İlgili başlığa tıklayarak konu hakkındaki makaleye ulaşabilirsiniz. I. ÜNİTE: GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT…

Manzume Nedir?

MANZUMENİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ Eski dilde metinleri ayırmak için “manzum” ve “ mensur” (nazım ve nesir) kelimeleri kullanılırdı. Burada manzum sözü şiir; mensur sözü…

Manzume ve Şiir Farkı

MANZUM, MENSUR VE MANZUME KAVRAMLARI Manzumeyi Şiirden Ayıran Özellikler Manzume ve Şiirin Benzer Özellikleri Günümüzde manzumeler eski edebiyatta mesnevilerin işlevini…

Şiir Okuma ve Ezberleme

ŞİİR OKUMAK Şiir ve Diksiyon Güzel Şiir Okuma Yöntemleri Şiir Okumanın Faydaları Anlatım sanatları arasında en etkilisi şiirdir. Şiir diğer…

Metin ve Şair

METİN VE ŞAİR ARASINDAKİ İLİŞKİ Edebi Kişilik ve Sanat Anlayışı Şairi Bulma, Şairin Hayatı Şair ve Zihniyet Şair ve Gelenek…

Şiir Yorumlama

ŞİİRDE BİÇİM VE ANLAM Şiirde Anlamın Oluşumu Tema Konu ve Anlam Şiirler birer sanat eserleridir. Sanat eserlerinin anlaşılıp yorumlanmasında dikkate…

Şiir ve Gelenek

DÖNEMLERE GÖRE TÜRK ŞİİRİNİN GELİŞİMİ Türk Şiirinin Dönemleri Şiir ve Motif Bir dönemde zihniyet, kültür, dil, inanış gibi unsurlar vesilesi…

Şiirde Gerçeklik ve Anlam

ŞİİRİN ANLAM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Şiir Dili ve Günlük Dil Şiirde Alamın Sağlanması Şiir bir sanattır ve sanat ürünlerinin bir değil…

Ahenk Unsurları (Ses ve Ritim)

ŞİİRDE AHENK UNSURLARI Şiirde Ölçü, Kafiye, Redif, Aliterasyon, Asonans, Tekrir, Şiir Ritim ve Ahenk İlişkisi Şiirin insanların kulağına hoş gelen…

Şiir Dili

ŞİİRDE DİL - ÜSLUP Şiirde Dil ve Anlatım Özellikleri Şiir dili günlük konuşma dilinden ve bilimsel dilden çok farklıdır. Şiirlerde…

Şiirde Tema

ŞİİRDE TEMA, KONU VE ANA FİKİR Şiirin Temasını ve Konusunu Bulma Ana Fikir Nedir? Tema Bir şiirde kafiye, nazım birimi,…

Şiirde Yapı

ŞİİRDE YAPI ÖZELLİKLERİ Şiirin Yapısını Oluşturan Unsurlar Şiir Biçim Özellikleri Şiir insanda farklı duygular ve çağrışımlar uyandıran bir ses sistemidir.…

Şiir ve Zihniyet

ŞİİRLERDE ZİHNİYET BELİRLEME Şiirde Zihniyet Nedir? Zihniyet unsurları nelerdir? Bir dönemde siyasi, askeri, sosyal, askeri, ekonomik, kültürel, dini vb. hayat…

Şiir İnceleme

ŞİİR İNCELEME YÖNTEMİ Şiir Nasıl İncelenir? Şiir İnceleme Örneği Şiir Tahlili İnsanın duygu ve düşüncelerini kendine özgü dil ve ifade…

Epik Tiyatro

EPİK TİYATRO VE ÖZELLİKLERİ Epik Tiyatro Nedir? Tiyatro dünyasına 20. Yy’da Bertolt Brecht (Bertol Brek) tarafından kazandırılmış bir tiyatro biçimidir. Epik kavramı…

Çağdaş Dram

ÇAĞDAŞ DRAM VE ÖZELLİKLERİ Günümüz Tiyatrosunun Özellikleri Çağdaş Dram Hakkında Bilgi Batı tiyatro geleneğinin klasik Yunanda başlangıcından beridir drama özellikle…

Kukla

KUKLA SANATI VE ÖZELLİKLERİ Kukla Nedir? Kukla Çeşitleri Kukla Hakkında Bilgi Bez, tahta, karton benzeri malzemelerden yapılma insan veya hayvan…

Pandomima

PANDOMİMA TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Pandomim Nedir? Pandomim Türünün Tarihi Gelişimi Pandomim Hakkında Bilgi Kısaca sözsüz tiyatro olarak tanımlayabileceğimiz pandomima sanatında…

Dram

DRAM TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Dram Nedir? Dram Türünün Tarihi Gelişimi Dram Hakkında Bilgi Dram, Klasik trajedi ve komedi türünden sonra…

Komedi (Komedya)

KOMEDİ TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Klasik Komedi, Eski Yunan Komedisi Komedi Hakkında Bilgi, Komedi Nedir? Komedi türü de tıpkı Trajediler gibi…

Trajedi (Tragedya)

TRAJEDİ TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Klasik Trajedi, Eski Yunan Tragedyası Trajedi Hakkında Bilgi Eski çağlarda insanlara erdem ve ahlaki değerler kazandırmak…

Köy Seyirlik Oyunları

KÖY SEYİRLİK TÜRÜ OYUNLAR VE ÖZELLİKLERİ Köylerde Oynanan Oyunlar, Halk Drama Sanatı Köy Seyirlik Oyunu Hakkında Bilgi Halkın düğün, bayram,…

Meddah

MEDDAH GELENEĞİ Meddah nedir? Meddah Özellikleri, Meddah Hikayeleri Meddah Hakkında Bilgi İslami Türk Edebiyatı devrinde yüksek zümre sanatkarları tiyatro eserleri…

Ortaoyunu

ORTAOYUNU ÖZELLİKLERİ Ortaoyunu Metinleri, Ortaoyunu Örnekleri Ortaoyunu Nedir? Etrafı tamamen seyirci ile çevrili orta bir alanda oynanan doğaçlama (tuluat) oyunlara…

Karagöz Hacivat

KARAGÖZ HACİVAT OYUNU Karagöz Oyununun Özellikleri, Karagöz ve Hacivat Hayatı Karagöz Hacivat Kimdir? Karagöz oyunlarında ışıklı beyaz bir perdeye birtakım…

Metin ve Yazar

METİN VE YAZAR İLİŞKİSİ Metinlerin Yazarın Hayatından İzler Taşıması Anlatmaya ve göstermeye bağlı metinlerde metnin inandırıcılığı, gerçekliği ve başarısı yazarın…

Anlama ve Yorumlama

OLAY ÇEVRESİNDE GELİŞEN EDEBİ METİNLERİ ANLAMA VE YORUMLAMA Anlatma ve Göstermeye Bağlı Metinleri Anlama ve Yorumlama Metinde Anlam ve Yorum…

Metin ve Gelenek

METİN VE GELENEK İLİŞKİSİ Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinlerde Gelenek Metinde Geleneğin Özelliklerini Belirleme Bir dönemde yazar ve şairler arasındaki…

Metinde Dil ve Anlatım

OLAY ÇEVRESİNDE GELİŞEN EDEBİ METİNLERDE DİL VE ANLATIM Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Metinlerde Anlatıcı Anlatıcı Bakış Açıları Nelerdir? Olaylarda Anlatıcı…

Metinde Tema

TEMA NEDİR? Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinlerde Tema Metnin Temasın Bulma Anlatma ve gösterme esasına bağlı metinlerde yapıyı oluşturan unsurların…

Metin ve Yapı (kişi, yer, zaman, olay, anlatıcı)

OLAY ÇEVRESİNDE GELİŞEN EDEBİ METİNLERDE YAPI Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Metinlerde Yapı Yapı Unsurları Nelerdir? Bir edebi metinde metni oluşturan…

Metin ve Zihniyet

ANLATMAYA BAĞLI METİNLERDE ZİHNİYET Metinde Zihniyet Bulma Bir Metnin Yazıldığı Dönemin Özelliklerini Taşıması Her edebi eser yazıldığı dönemden izler taşır.…

Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinler Nelerdir?

ANLATMA GÖSTERME VE HEYECANI DİLE GETİRME Anlatma Yolları Günlük hayatta başımızdan geçen bir olayı anlatmak için türlü yollara başvururuz. Bu…

Masal Türü ve Özellikleri

MASAL Halk Edebiyatında Masal Türk ve Dünya Masalları Masallar destanlardan doğmuştur. Edebiyatta çocuk ya da büyükleri eğlendirmek için söylenen hayal…

Fabl Türü ve Özellikleri

FABL Fabl Türünün Tarihi Gelişimi Fabllarda Ahlak Dersi Hayvan Masalları Kahramanlarını canlı cansız varlıkların bitki ve özellikle hayvanların oluşturduğu ders…

Destan Türü ve Özellikleri

DESTAN (epope) Destan Türünün Tarihi Gelişimi Türk ve Dünya Edebiyatında Destan Destan Nedir? Olağanüstü olayları ve kahramanlıkları anlatan uzun manzum…

Halk Hikayesi Türü ve Özellikleri

HALK HİKAYESİ Halk Hikayelerinin Oluşumu Halk Hikayesi Çeşitleri Türk edebiyatında çağdaş   anlatı geleneğimiz belli aşamalardan geçerek oluşmuştur. İlk çağlarda destanlar…

Mesnevi Türü ve Özellikleri

MESNEVİ Mesnevi Yazma Geleneği Mesnevi Türünün Tarihsel Gelişimi Mesnevi Nedir? Mesnevi en elverişli bir sanat alanıdır. Şair, kaside ve gazelde…

Manzum Hikaye Türü ve Özellikleri

MANZUM HİKAYE Şiirsel Hikayeler Bu tür hikayelerde diğer düz yazı anlatı türlerinde olduğu gibi kişi, yer, zaman, olay ve anlatıcı…

Hikaye Türü ve Özellikleri (Çağdaş)

HİKAYE NEDİR? Öykü – Hikaye Türünün Tarihsel Gelişimi Gerçek hayattan, tarihten, doğadan veya tamamen hayal gücünden yararlanarak türetilen bir konu…

Roman Türü ve Özellikleri

ROMAN NEDİR? Roman ve Hikaye Arasındaki Farklar Romanın özellikleri Uzun anlatıma dayalı edebiyat türlerinden roman, olmuş veya olabilecek olayları, yer,…

Öğretici Metinleri Okuma

ÖĞRETİCİ METİNLERİ OKUMA VE ANLAMA Okumak da tıpkı yazmak gibi önem ve dikkat isteyen bir uğraştır. Anlayarak ve özümsenerek okunan…

Metin ve Yazar İlişkisi

ÖĞRETİCİ METİNLERDE METİN VE YAZAR İLİŞKİSİ Öğretici Metin ve Yazar Her metin az ya da çok metnin yazarı, sanatı ve…

Anlam ve Yorum (Öğretici Metinler)

ÖĞRETİCİ METİNLERİ ANLAMA VE YORUMLAMA Öğretici Metinlerde Anlam Bir eserin anlamlı tüm birimlerinde ortaya konan düşünce, davranış veya olguya anlam…

Metin ve Gelenek

ÖĞRETİCİ METİNLERDE GELENEK 9. Sınıf Gelenek ile Metin İlişkisi Öğretici Metinler ve Gelenek Edebiyatta, aynı dönemde yaşayan şair ve yazarların…

Öğretici Metinlerde Dil ve Anlatım

ÖĞRETİCİ METİNLERDE DİL VE ANLATIM Yazılı Anlatımda Dil ve Üslup? Anlatımın Nitelikleri Her yazı belli bir amaç için oluşturulur. Bu…

Ana Düşünce (Ana Fikir)

ÖĞRETİCİ METİNLERDE ANA FİKİR (DÜŞÜNCE) Ana düşünce nedir? Öğretici Metinlerde Ana Düşünceyi Bulma Ana Fikir; konuyla ilgili olarak okuyucuya söylenmek…

Öğretici Metinlerde Yapı (Plan)

ÖĞRETİCİ METİNLERDE YAPI (PLAN) Öğretici Metinlerin Yapısını Oluşturan Unsurlar Nelerdir? Öğretici Metin Türlerinde Yazı Yazma YAPI - PLAN - TASARI…

Öğretici Metinlerde Zihniyet

ÖĞRETİCİ METİNLERDE ZİHNİYET Metin ve Zihniyet Arasındaki İlişki? Öğretici Metinlerde Zihniyeti Belirleme Edebiyatın her döneminde deneme, eleştiri, fıkra gibi farklı…

Öğretici Metinleri İnceleme

ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME Öğretici Metinler Nelerdir? Öğretici Metinleri Sınıflandırma Edebiyat bir güzel sanat dalıdır. Tarihin eski dönemlerinde dil ile ortaya…
Yukarı
Ramazan İlbay tarafından tasarlandı Milliedebiyat.com | Destek Ramazan İlbay