Victor Hugo'nun Şiiri

Osmalı döneminde çıkan Yunan isyanının Türkler tarafından ( Osmanlı) bastırılmasını eleştirmek -protesto etmek- amacıyla Victor Hugo'nun Osmanlı aleyhine yazdığı şiir:

Çocuk ( Mavi Gözlü Yunan Çocuğu)

Türkler burada idi. Her yan Harabe

Yürek acısı.

Sakız, üzüm adası,

Şimdi kömürleşmiş resif

Bir zamanlar çiçeği ile gölgeli Chios,

Gelgitlerle sahilleri coşan Sakız Adası,

 parlayan büyük ağaçlar, yamaçlar, saraylar,

bazen alacakaranlıkta bir koro

genç kızların dansı.

Kurtarılmış ıssız bir köşede

kararmış duvarlarına yakın yerlerde

Bir mavi gözlü çocuk, bir Yunan genci, oturur

Utançla eğdi başını

Şimdi söndürmek için yüreğindeki ateşi

Yıkımdan arta kalan beyaz çiçekli bir alıç aldı eline,

Onu seviyorum.

Yeniden gülümsetecekse eğer; vermeliyim size;

Tatlı sesli bir flüt

ziller ve dans?

ama veremem - çiçek, tatlı meyve,

harika kuş?

Çocuk daha sonra,

mavi gözlü Yunan çocuğu: "Arkadaş ", dedi

vereceksen eğer:

"Bana biraz ateş ve barut ver."

 

Emin Bülent Seerdaroğlu'nu bu şiire atfen yazdığı Nazire ya da eleştiri şiiri:

 

KİN

Göster sema-yı mağribe yüksel de alnını,

Dök kalb-i saf-ı millete feyz-i beyanını!

( Doğu'nu semalarında yükselip göster alnını

Dök temiz kalpli şu millete aydınlatıcı beyanını "sözlerini")

Al bayrağınla çık, yürü sağken zafer nüma

Bir gün şehit olunca sen, olsun kefen sana!

Ey makber-i muazzam-ı ecdadı titreten,

Düşman sadası, sus, yine yükselme gölgeden!

Kafir! Hilal-i rayet-i İslam'a hürmet et,

Toplar boğar hitabını dağlarda akıbet!

Dağlar lisana gelse de anlatsa hepsini,

Binlerce can dirilse de nakletse geçmişini!

Garbın cebin-i zalimi affetmedim seni,

Türk'üm ve düşmanım sana kalsam da bir kişi!..

Ben şurezar-ı kalbimi kinimle süslerim,

Kalbimde bir silah ile ferdayı beklerim.

Kabrinde müsterih uyu ey namdar atam!

Evladının bugünkü adı sade intikam!

Sözcükler:

makber-i muazzam-ı ecdad: Ataların güzel mezarı

Hilal-i rayet-i İslam: İslam’ın temiz hilal bayrağı

cebin-i zalimi: Korkak zalim

şurezar-ı kalbim: Çorak kalp

 

Her ne olursa olsun bir millete kavme ya da insana kin nefret beslemek hoş değil,

Gelecekte benzer olayların ve acıların yaşanmaması dileğiyle...