PERFORMANS ÖDEVİ DEĞERLENDİRME FORMU

 Değerlendirme Formunu indirmek için tıklayınız...

 

Ödev notunu ilgili alana girdikten sonra not dağılımını tek tuş ile otamatik yapabilirsiniz,

Performans ödevlerinin aşağıda belirtilen 25 başlıkta değerlendirmesinin yapılabileceği excel dosyasını indiriniz...

Ödev bilgileri eksiksiz olarak kapakta belirtilmiştir(Ödev adı, konu, tarih,ad-soyad, sınıf, no, ders, dönem).     

Kapak, ödevin içeriğine uygun olarak görsel malzeme donatılmış ya da yazı güzelliği ile süslenmiştir.

Ödev farklı kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır.      

Seçilen kaynakların künyeleri net bir şekilde belirtilmiştir.  

Ödev belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.   

Konu dışına çıkılmamıştır.    

Ödevde konunun bütün ayrıntılarına yer verilmiş eksik bilgi bırakılmamıştır.        

Bilgiler düzenli ve anlamlı bir sıra içerisinde verilmiştir.     

Verilen bilgiler doğru ve kullanılabilir niteliktedir.  

Ödevde sunulan bilgi öğrenci tarafından yorumlanmıştır.   

İçeriğin düzenlenmesinde görsel malzemeden yararlanılmıştır.

Görsel malzeme içerik ile uyum içindedir.   

Ödev bizzat öğrenci tarafından yapılmıştır. 

Ödevin hazırlanılışında kişi, öğretmen ve öğrenciler ile bilgi alış verişinde bulunulmuştur.

Anlatım doğru, açık , anlaşılır ve etkileyicidir.        

Kurulan cümleler söz dizimi, bağlaşıklık ve bağdaşıklık, kurallarına uygundur.    

Ödev tükenmez, pilot kalem kullanılarak özen ile oluşturulmuştur.

Ödev okunaklıdır.(Bilgisayar yazısı 12 punto ölçüsündedir.)         

İçerik kağıt ebatlarına uygun boşluklar bırakılarak yazılmıştır(Üst,alt ve sol 3 cm.; sağ 2.5 cm.).

Derlenen bilgiler dosyalanmıştır.      

Ödev kararlaştırılan tarihte teslim edilmiştir.           

Sunum öncesi hazırlık yapılmıştır.    

Sunum yapan, sözcükleri söyleniş biçimlerine dikkat ederek kullanmaktadır.

Anlatımı güçlendirecek vurgular yapmaktadır.        

Konuların aktarımı akıcıdır. Kurulan cümleler özenle seçilmiştir.   

Sunuda belirlenen konularla ilgili anlaşılır betimlemeler yapılmıştır.           

Sunum yapan, dinleyicinin anlatılanları anlamasına yardımcı olacak jest ve mimiklerden faydalanmıştır.

Dinleyiciye uygun bir beden pozisyonu kullanmıştır.