Başlık
Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun Mesnevisi İnceleme
Roman Türü ve Özellikleri