Başlık
Şeyh Galip (Görünce şule-i ruyunda...)
Tard u Rekb (Yek nazrada kıldın ey yüzü gül)