a- Yakup Kadri Karaosmanoğlu(1889-1974): Türk Edebiyatının önde gelen yazarlarındandır. 1889 yılında Kahire’de doğmuştur. Babasının işi dolayısıyla altı yaşındayken Manisa’ya gelmiş; ilkokulu burada okumuştur. Liseyi İzmir’de okuyan yazarımız tekrar Mısır’a dönüp burada Fransızcayı öğrenmiş ve II. Meşrutiyetten aylar önce İstanbul’a dönerek Fecriati topluluğuna katılmıştır. Döneminde çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazan Yakup Kadri Kurtuluş Savaşına yakından şahit olmuş ve bu mücadeleyi desteklemiştir. Cumhuriyetten sonra çeşitli devlet kademelerinde görev almıştır.

Yazarımız Türk Edebiyatında romancı kimliği ile ön plana çıkmıştır. Romanla birlikte hikaye, mensur şiir, deneme, makale gibi çeşitli türlerde eser yazmıştır.

Hikayeleri: Bir Serencam (1943), Rahmet (1943), Milli Savaş Hikayeleri(1947)

resat nurib- Reşat Nuri Güntekin(1889-1956): Reşat Nuri İstanbul doğumlu yazarlarımızdandır. Hem kişisel hem edebi hayatı yoğunlukla İstanbul çevresinde geçmiştir. İstanbul Darülfünun’da Edebiyat Fakültesini bitirmiştir. Dersaadet  gazetesinde “Hayrettin Rüştü” takma adıyla hikayeler yazmıştır. Edebiyatımızda 1922 yılında yayınladığı “Çalıkuşu” romanı ile tanınmıştır. Çeşitli devlet kademelerinde öğretmenlik, müfettişlik, bir dönem millet vekilliği gibi görevler almıştır. Bazı hikayelerinde duygusal bazılarında ise toplumsal konuları dile getirmiştir. Bu hikayelerin çoğunu konuşmalı (tekellümi) tarzda yazmıştır.

Hikayeleri: Boyunduruk (Uzun hikaye 1960), Recm (1919), Roçild Bey (1919), Eski Ahbap (1919), Sönmüş Yıldızlar (1927), Tanrı Misafiri (1927), Leyla ile Mecnun (1928), Olağan İşler (1930)

halide edipc- Halide Edip Adıvar (1884-1964): İstanbul doğumlu yazarımız çocukluk döneminde çok iyi bir eğitim almıştır. Şükrü Efendi’den dil Arapça, Rıza Tevfik’ten Felsefe ve Edebiyat, ünlü matematikçi Salih Zeki’den matematik eğitimi almıştır. Edebiyat hayatına çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazarak katılmıştır. İzmir’in işgalini kınamak için düzenlenen büyük İstanbul mitinginde yaptığı coşkulu konuşma ile toplumun gönlünü kazanmıştır. Yakup Kadri gibi Kurtuluş mücadelesine yakından tanık olan yazarımız bu mücadelenin anlatıldığı romanlar ve hikayeler yazmıştır.

Hikayeleri:Harap Mabetler (1910), Dağa Çıkan Kurt (1922)

refik halitd- Refik Halit Karay (1888-1965): İstanbul’da doğan yazarımız ilk eğitimini bu çevrede almıştır. Çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yayınlamıştır. Mizah dergilerinde yazdığı yazılar ile tanınmıştır. Bu yazılarında “Kirpi” takma adını kullanmıştır. Dönemin yönetimi tarafında siyasi olaylara taraf olduğu gerekçesi ile Sinop iline sürgüne gönderilmiştir. Bilecik’te sürgünde iken R.H. takma adıyla bir dergide iki hikayesi; daha sonra Ziya Gökalp’in yönettiği Yeni Mecmua dergisinde kendi adıyla hikayeleri yayınlanmıştır. Sürgünde iken Anadolu’yu yakında tanıyan yazarımız. Buradaki gözlemleri neticesinde. Memleket Hikayeleri ve Gurbet Hikayeleri’ni eserlerini yazmıştır.

sukufe nihale- Şukufe Nihal Başar (1896-19073): Cumhuriyet döneminin önemli kadın yazarlarından birisidir. İlk eğitimini İstanbul’da almıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünü bitirdikten sonra İstanbul’da çeşitli liselerde coğrafya ve edebiyat öğretmenliği yapmıştır. İzmir’in işgalinin kınandığı Büyük İstanbul mitinginde Halide Edip’in yanında yer almıştır. Yazarımızın tek hikaye kitabı “Tevekkülün Cezası”dır (1931)

halide nusret hikayef- Halide Nusret Zorlutuna(1901-1984): Halide Nusret; darülmuallimat (Kız Öğretmen Okulu) okulunu bitirerek öğretmen olmuştur. Ve çok sevdiği bu mesleği hayatı boyunca sürdürmüştür. Kurtuluş Mücadelesine yakından tanık olmuş ve eserlerinde gözlemlerini dile getirmiştir.

Hikayeleri: Beyaz Selvi (Uzun Hikaye 1945)

aka gunduz hikayeg- Aka Gündüz(1884-1958): Kurtuluş mücadelesi ile Cumhuriyetin ilanına tanık olmuş yazarlarımızdandır. Hikayelerinde yaşadığı dönemde meydana gelen sosyal, siyasi olaylara değinen yazarımız eserleri ile toplumu eğitmeye, toplumsal sorunlara çözüm bulmaya çalışmıştır. Edebiyatımızda şiir, tiyatro, hikaye, roman, mizah, hiciv gibi birçok türde eser kaleme alan üretken bir yazarımızdır.

Hikayeleri: Türk Kalbi, Türk’ün Kitabı, Hayattan Hikayeler (1928), Zifaf Hatırası, Odalığın Defteri, Katırcıoğlu Avcı Sultan Mehmet Devrinde (Uzun Hikaye), Demirel’in Hikayeleri, Meçhul Asker, Türk Duygusu

sevinc cokumh- Sevinç Çokum(1943-): İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirmiştir. Edebiyatımızda özellikle kadın ve çocuklar için yazmış olduğu hikayeler ile tanınmıştır. Hikayelerinde büyük şehirlerin arka sokaklarında yaşayan özellikle orta halli kadın ve genç kızların hayatlarını anlatmıştır. Osmanlı Devleti’nin çöküşü neticesinde kaybedilen topraklarda yaşayan Türklerin acılarını anlattığı hikayelerinde Milli duyarlılığın izleri görülür. "Bir Eski Sokak Sesi" adlı ilk öyküsü Hisar dergisinde 1972'de yayınlandı.

Hikayeleri: Eğik Ağaçlar (1972), Bölüşmek (1974), Makine (1976),  Derin Yara (1984), Onlardan Kalan (1987), Rozalya Ana (1993), Evlerinin Önü (1997), Beyaz Bir Kıyı (1998), Gece Kuşu Uzun Öter (2001), Al Çiçeğin Moru (2010), Bir Eski Sokak Sesi (2014)

ı- F. Celalettin (Fahri Celal Göktulga / 1895-1975): Eserlerinde F. Celalettin adını kullanan yazarımız yükseköğrenemini  Mektebitıbbiye (Tıp Fakültesi) de tamamlamıştır. Çeşitli devlet hastanelerinde doktorluk mesleğini icra ederken edebiyat ile de ilgilenmiştir.

Hikayeleri: Telakıselase (1923), Kına Gecesi (1927), Eldebir Mustafendi (1943), Avurzavur Kahvesi (1948), Salgın (1953), Rüzgar (1955), Bütün Hikayeler (1973)

i-  Mustafa Necati Sepetçioğlu (1932-2006): İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Edebiyata hikaye türünde eserler yazarak giriş yapmıştır. Yazdığı tarihi romanlar ile tanınmıştır.

Hikayeler: Abdürrezak Efendi (1956), Menevşeler Ölmeli (1972)

Diğerleri:

Hüseyin Nihal Atsız (1905-1975): Dönüş (1931), Şehitlerin Duası (1931), Erkek Kız (1931), İki Onbaşı (1917), Her Çağın Masalı - Boz Oğlanla Sarı Yılan (1966)

Rasim Özdenören (1940): Hastalar ve Işıklar (1967), Çözülme (1973), Çok Sesli Bir Ölüm (1977), Çarpılmışlar (1977), Gül Yetiştiren Adam (1979), Denize Açılan Kapı (1983), Kuyu (1999), Hışırtı (2000), Ansızın Yola Çıkmak (2000), Toz (2002), Ġmkansız Öyküler (2009).

Mustafa Kutlu (1947-): Ortadaki Adam (1970), Gönül İşi (1974), Yokuşa Akan Sular (1979), Yoksulluk İçimizde (1981), Ya Tahammül Ya Sefer (1983), Bu Böyledir (1987), Sır (1990), Arka Kapak Yazıları (1995), Hüzün ve Tesadüf (1999), Uzun Hikaye (2000), Beyhude Ömrüm (2001), Mavi Kuş (2002), Tufandan Önce (2003), Rüzgarlı Pazar (2004), Chef (2005)