Şiir türü edebiyatımızda köklü bir geleneğe bağlıdır. Cumhuriyet şiiri de işte bu köklü geleneğin devamıdır. Tanzimat ile başlayan yeni şiir arayışları Cumhuriyet Dönemi'nde hız kazanmıştır. Divan şiiri bu dönemde iyiden iyiye yerini yeni şiir anlayışına bırakmıştır. Cumhuriyet Dönemi şiirimiz de Tanzimat’ta olduğu gibi üç gelenekten beslenmeye devam etmiştir. Bunlar: Batı şiiri, Divan şiiri ve Halk şiiridir.

    Batı şiiri olarak Tanzimat’tan beri en çok etkilenen edebiyat Fransız edebiyatı (şiiri) olmuştur. Şairlerimiz Batı şiirini orijinalinden okumuş ve bu şiirleri çeviri yolu ile Türk okuruna tanıtmıştır.1950 sonrası Amerikan edebiyatının etkileri de görülmeye başlamış; ama bu etki daha çok anlatmaya bağlı türlerde görülmüştür. Şiir geleneği ise günümüze kadar Fransız edebiyatının etkileri görülmeye devam etmiştir.

    Divan şiiri geleneği özellikle Yahya Kemal, Attila İlhan gibi büyük şairler sayesinde varlığını biçim olarak olmasa da içerik ve sanat olarak Cumhuriyetin ortalarına kadar sürdürmeye devam etmiştir.

    Halk şiirimiz Aşık Veysel, Aşık Feymani, Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova gibi büyük şairlerin güzel söyleyişleri ve halk kültürüne bağlılıkları  sayesinde gelenekten kopmadan Cumhuriyet Dönemi'nde de varlığını devam ettirmiştir.

Cumhuriyet şiirine genel özellikleri

  • Tüm edebi türlerde olduğu gibi şiirde de konuların genişlediği bireysel konuların yanı sıra milli manevi değerlerin, özellikle halk kültürünün, köy hayatının, folklor unsurlarının şiire yansıdığı görülür
  • Dilde sadeleşme Cumhuriyet Dönemi'nde de devam etmiştir.
  • Bu dönemde Saf Şiir, Garip Şiiri, İkinci Yeni gibi farklı şiir anlayışları ortaya çıkmıştır.
  • Farklı edebi geleneklere bağlı yazarlar olduğu gibi bağımsız yazarların sayısı da oldukça artmıştır.
  • Farklı edebi geleneklerde Sembolizm, Dadaizm, Fütürizm gibi edebi anlayışların etkileri görülmüştür
  • Türk şiirinde hem içerik hem biçim yönüyle köklü değişiklikler olmuştur.
  • Aruz ölçüsü ilerleyen dönemlerde tamamen terk edilmiştir. Şiirler hece ve serbest ölçü ile yazılmıştır.
  • Bu dönemde yetişen şairlerin sayısı tüm edebi dönemlerdeki şairlerimizin sayısında fazladır.
  • Cumhuriyet Dönemi'nde de dergicilik ve gazetecilik devam etmiştir. Edebi dergileri sayısı ve yayın süresi artmıştır.
  • Şairlik başlı başına bir uğraş haline gelmiştir.

Cumhuriyet Dönemi Edebi Akımlar(Edebi Gelenekler)

Bu dönemde ortaya çıkan edebi gelenekler sırası ile şöyledir:

1- Memleket Edebiyatı

2- Saf Şiir

a- Yedi Meşaleciler

b- Bağımsız Sairler

3- 1940-1960 dönemi

a- Garip Şiiri

b- Hisar Grubu

c- Toplumcu Gerçekçi Şiir

4- 1960 Sonrası

a- İkinci Yeni

b- Bağımsız Şairler

5- 1980 Sonrası Türk Şiiri

6- Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri

Günümüzde sadece Batı değil tüm dünya edebiyatlarından yapılan çeviriler sayesinde Türk şiiri gelişip zenginleşmeye devam etmektedir.