Hisar Grubu Şairleri Kimlerdir?

 1. Munis Faik Ozansoy
 2. Mehmet Çınarlı
 3. İlhan Geçer
 4. Nevzat Yalçın
 5. Mustafa Necati Karaer
 6. Gültekin Samanoğlu
 7. Bekir Sıtkı Erdoğan
 8. Yavuz Bülent Bakiler

Hisar Grubu Şiirinin Özellikleri

 • Hisar Dergisi ilk defa Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu, İlhan Geçer, Nevzat Yalçın tarafından çıkarılmıştır. Derginin uzun yıllar yayın hayatında kalması Mehmet Çınarlı’nın büyük gayretleri sayesinde olmuştur.
 • Hisar şiiri edebi anlayış yönü ile Memleket Edebiyatının devamı gibidir. Milli manevi duyguları dile getirmişler ve yozlaşmaya karşı çıkmışlardır.
 • Geleneğe bağlı kalarak sanatta yenileşmeyi savunmuşlardır.
 • Öztürkçe olarak bilinen dilde sadeleşme hareketine dilin ifade gücünü zayıflattığı için karşı çıkmışlardır.
 • Şiirlerde biçim konusunda serbest davranmışlar hem gelenekten yararlanmış hem yeni nazım biçimlerini denemişlerdir.
 • Şiirlerde tüm ölçü kurallarını kullanmışlardır.

1- Munis Faik Ozansoy (1911-1975)

Şair bir ailede dünyaya gelmiştir. Babası Faik Ali Ozansoy’dur. Servet-i Fünun şairlerinden Süleyman Nazif’in ise yeğenidir(S. Nazif - Faik Ali Ozansoy’un ağabeyi). Hukuk fakültesini bitirmiş ve çeşitli devlet kademelerinde görev yapmıştır. Cumhuriyet döneminin önemli şairlerindendir. Yazı hayatına şiir ile giriş yapmıştır. Önceleri birçok dergide yazıları çıkmış, Hisar dergisinde yazmaya başlamış ve burada başyazarlık yapmıştır.

Yahya Kemal, Ahmet Haşim ve Hamdi Tanpınar çizgisinde şiirler yazmaya gayret etmiştir.

Munis Faik Ozansoy Şiir Kitapları: Büyük Mabedin Eşiğinde (1938), Hayal Ettiğim Gibi (1948) Bir Daha (1959), Yakarış (1959), Zaman Saati (1965), Yakınma (1968), Kaybolan Dünya (1971)

2- Mehmet Çınarlı (1925 – 1999)

Daha küçük yaşlarda şiirle ilgilenmeye başlamıştır. Hisar edebi topluluğunun kurucularındandır ve bu topluluğun uzun yıllar bir arada kalmasını gruba yeni şairlerin katılmasını sağlamıştır. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Çeşitli devlet kademelerinde memuriyet, Sayıştay ve Anayasa Mahkemesi üyeliği yapmıştır.

İlk şiiri olan “Antalya’da Kış” yerel bir gazetede çıkmıştır. Yine “Sonbahar Duyguları” isimli şiiriyle bir şiir yarışmasında birincilik kazanmıştır. Hem aruz hem hece ile şiirler yazmıştır. Geleneğe bağlı bir şairdir.

Mehmet Çınarlı Şiir Kitapları: Güneş Rengi Kadehlerle (1958), Gerçek Hayali Aştı (1969), Bir Yeni Dünya Kurmuşum (1974), Zaman Perdesi (1983), Güzelliklere Doymam (1995)

3- İlhan Geçer (1917 -2004)

Hisar Dergisinin kurucularındandır. Gelenekçi bir şairdir. İçe kapanık bir şairdir. Şiirlerinde yalnızlık hakim temadır. İlk şiiri “Gözlerin” bir gazetede yayınlanmıştır. Edebi hayatı boyunca birçok dergide yazı yazmıştır.

4- İlhan Geçer Şiir Kitapları: Büyüyen Eller (1954), Belki (1960), Bir Bulut Geçti (1973), Yeşil Çağ (1976), Hüzzam Beste (1986), Özlem Rıhtımı (1986), Cahit Sıtkı Tarancı (1974), Ömer Bedrettin Uşaklı (1989), Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri (1988)

5- Nevzat Yalçın

6- Mustafa Necati Karaer

7- Gültekin Samanoğlu

8- Bekir Sıtkı Erdoğan