Başlık
Hikaye Türü ve Özellikleri (Çağdaş)
Öyküleyici (Hikaye Edici) Anlatım