Ol padişah-ı hüsn k'ola ru-be-rah-ı naz

Hurşltlı hire çeşm ede gerd-i sipah-ı naz

Gavgay ı rustahizi hıramı unutdurur

Ol dem ki sahn-ı mahşer ola cilve-gah-ı naz

Pür tut hemişe sagarun ey dil ki gamzesi

Ca'iz ki hun-ı dilden ola bade-hah-ı naz

Ma'mure-i mahabbetti yıkdı tegafülün

Ey şehriyar-ı taht-ı dil ey padişah-ı naz

Ey nev-niyaz olma sakın Na'ili gibi

Alude-i tasavvur-ı özr-i günah-ı naz